PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoXXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

W sobotę 3 czerwca została otwarta 26. międzynarodowa wystawa współczesnych ekslibrisów. Od blisko 54 lat zamek w Malborku jest jednym z ważniejszych miejsc na mapie świata, w którym co dwa lata dochodzi do konfrontacji najwybitniejszych osiągnięć polskich grafików w tej dziedzinie sztuki z twórczością artystów zagranicznych. W tym roku prezentujemy ciekawy i różnorodny zbiór ponad 380 prac 141 grafików z 28 krajów, który dokumentuje aktualne dokonania artystyczne w obrębie tej formy graficznej. Oficjalne otwarcie ekspozycji poprzedziła ceremonia wręczenia nagród laureatom tegorocznego konkursu, która odbyła się w jednym z najokazalszych wnętrz malborskiego zamku, w Letnim Refektarzu Pałacu Wielkich Mistrzów. Nagrody wręczali dyrektor Mariusz Mierzwiński i Bogumiła Omieczyńska – kustosz zamkowego zbioru ekslibrisów i kurator wystawy XXVI Biennale.

Ceremonię uświetnił znakomity koncert w wykonaniu trio barokowego w składzie: Tytus Wojnowicz (obój), Anton Birula (teorban) oraz Tomasz Pokrzywiński (wiolonczela).

Tegoroczne uroczystości zaszczyciło swoją obecnością ponad 180 gości z kraju i zagranicy, wśród nich około 130 grafików, kolekcjonerów i bibliofilów, którzy od piątku uczestniczyli w XIII Międzynarodowym Zjeździe Artystów i Kolekcjonerów.

Honorowy patronat wystawy przyjął Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Ekspozycja jest prezentowana w dawnym kościele św. Wawrzyńca na Przedzamczu malborskiej warowni, do końca września br. w godz. 9.00-19.00.
Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Lista nagrodzonych grafików:

I Nagroda i medal honorowy – Sergiej Parfionov (Rosja)

II Nagroda i medal honorowy – Josef Werner (Niemcy)

III Nagroda i medal honorowy oraz Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków – Renata Kurczyńska (Polska)

Pozostali laureaci wyróżnieni medalem honorowym:

Erhard Beitz (Niemcy), Jiři Brázda (Czechy), Karl-Georg Hirsch (Niemcy), Konstantin Kalynovych (Ukraina), Lembit Lohmus (Estonia), Pietro Paolo Tarasco (Włochy), Anna Trojanowska (Polska).

Pozostałe wyróżnienia:

Nagrodę Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku za najlepszy ekslibris dedykowany Muzeum Zamkowemu w Malborku otrzymała Aleksandra Bartoszewicz (Polska), Nagrodę Burmistrza Miasta Malborka za najlepszą pracę otrzymała Maryia Koshaleva (Białoruś), Nagrodę Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie za najlepszy zestaw prac otrzymał Leonid Kuris (Izrael), Medal Pamiątkowy im. Janusza Mikołaja Szymańskiego ufundowany przez Barbarę Klein-Szymańską otrzymał Ryszard Baloń (Polska), Wyróżnienie im. Henryka Feilhauera otrzymała Sylwia Barbara Wojewoda (Polska)

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.