PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia 14.07.2016

zdjecie

Data: 14 lipca (czwartek) 2016, godz. 18:00
Miejsce: Przyziemie Karwanu, Ośrodek Konferencyjny Karwan
Bilety: 12,00 PLN (normalny), 7,00 PLN (ulgowy) do nabycia w Kasie Muzeum, dzieci do lat 7 wchodzą za darmo.     

 

Muzeum Zamkowe w Malborku, Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki zapraszają na kolejny koncert w ramach Zamkowych Kameraliów. Wystąpią Janusz Zdunek + Marienburg. To wyjątkowa okazja - w roku jubileuszu 730-lecia nadania praw miejskich Malborkowi przed własną publicznością wystąpią artyści związani z tym niezwykłym miejscem.

 Projekt Marienburg tworzą muzycy mający związek z Malborkiem. W ich muzyce znajdziemy inspiracje jazzem, twórczością ludową i rockową. Jak sami mówią, główną siłą napędową jest improwizacja - we wszelkich dostępnych formach ekspresji. Często występują obok siebie elementy kontrastujące - taneczny rytm i wybuchy mistycznej trąbki free, czy silnie rockowy groove i brzmienia elektroniczne.

Podczas koncertu w Karwanie będzie można usłyszeć nowe utwory przygotowane na skład poszerzony o wokalistkę. Utwory mają charakter tajemniczych opowieści, nienapisanej jeszcze książki.

W Malborku wystąpią: Janusz Zdunek - trąbka, syntezator, elektronika, Ireneusz Kaczmar - gitara basowa , Rafał Baca - perkusja, instrumenty perkusyjne i Iwona Paziuk - głos, elektronika.

 

O Zamkowych Kameraliach

Zamkowe Kameralia to cykl koncertów, które odbywają się w salach malborskiej warowni. To projekt, który jest realizowany od 2011 r. Jego pomysłodawcą jest stowarzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat. Od początku partnerem jest Muzeum Zamkowe.

W 2016 r. Zamkowe Kameralia są przedsięwzięciem przygotowywanym wspólnie przez Malborskie Stowarzyszenie OŚ, Muzeum Zamkowe oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku.

Projekt jest dofinansowany przez Miasto Malbork i Starostwo Powiatowe w Malborku.

 

Zdjęcia: Paweł Sekida

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.