PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - 25 września - Justyna Stripling, Ewa Iwanowicz, Tadeusz Korpal

Zamkowe kameralia 25 września 2014

 

Miejsce koncertu: Sala Narożna - Zamek Średni, Muzeum Zamkowe
                             w Malborku
Data koncertu:      25 września, godz. 18:00
Bilety:                   12,00 PLN (normalny), 7,00 PLN (ulgowy) - do nabycia
                             w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku,
                             od poniedziałku 22 września 2014.
 

Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku ma zaszczyt zaprosić wszystkich pasjonatów muzyki klasycznej i jazzowej na wrześniowe "Zamkowe Kameralia".

25 września (czwartek) , w Sali Narożnej na Zamku Średnim zagrają dla Państwa: Justyna Stripling (kontrabas), Ewa Iwanowicz (fortepian) oraz Tadeusz Korpal (kontrabas, fortepian).

***

 

Justyna Stripling jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie w klasie kontrabasu Tadeusza Korpala. Jest laureatką Konkursu Wiolonczelowo - Kontrabasowego w Malborku (I nagroda w 2010 roku i II nagroda w 2011 roku) oraz Międzyregionalnego Konkursu kontrabasowego w Starogardzie Gdańskim (I nagroda w 2011 roku). Ponadto uzyskała wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach w Elblągu (2011 r.), Warszawie (2013 r.) i Gdańsku (2014 r.). Uczestniczyła w kursach muzycznych w Łańcucie, doskonaląc swoje umiejętności pod okiem prof. Leszka Sokołowskiego oraz prof. Jana Kotuli. Przez kilka lat współpracowała z zespołem pieśni i tańca "Kortowo".


Ewa Iwanowicz absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Waldemara Wojtala oraz Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra w zakresie tłumaczeń z języka angielskiego. Aktualnie, u progu rozpoczęcia Stażu artystycznego na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie w klasie prof. Elżbiety Karaś-Krasztel. Swoje umiejętności pianistyczne doskonaliła biorąc udział w wielu kursach mistrzowskich i seminariach pianistycznych prowadzonych przez wybitnych pianistów polskich i zagranicznych. Od 2013 roku jest akompaniatorem i nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie.

Tadeusz Korpal – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, zatrudniony początkowo w Operze Poznańskiej, a od 1971 roku - na stanowisku muzyka - solisty, w orkiestrze Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie; nauczyciel akademicki pełniący w latach 1985 – 1993 funkcję zastępcy kierownika Katedry Wychowania Muzycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, solista i akompaniator koncertów kameralnych i symfonicznych, kierownik Biura Koncertowego Filharmonii Olsztyńskiej; w latach 1984 - 1992 w roku 1981 sfinalizowany przewód artystyczny I stopnia w Akademii Muzycznej w Poznaniu; nauczyciel dyplomowany, pełniący w latach 1997 – 2007 funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie, odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Prezydenta miasta Olsztyn.

 ***

 
Program koncertu przedstawia się nastepująco:
 
G.F.Haendel – Sonata g moll cz. III (Sarabanda), cz. IV (Allegro)
Lorenzitti – Gawot
A.Misek – Legenda
D.Dragonetti – Koncert A dur cz. I (Allegro moderato)
G.Goltermann – Andante
C.Saint-Saens – Taniec słoni
wykonawcy: Justyna STRIPLING – kontrabas, Ewa IWANOWICZ – akompaniament


E.Ozi – Sonata nr 3 na 2 kontrabasy
wykonawcy: Justyna STRIPLING i Tadeusz KORPAL
 

F.Chopin – Walc h moll op.69 nr 2
F.Chopin – Ballada f moll
C.Debussy – Światło księżyca
Wykonawca: Ewa IWANOWICZ – fortepian
 

F.Kreisler – Cierpienia miłosne
wykonawcy: Justyna STRIPLING – kontrabas, Tadeusz KORPAL – akompaniament
 
E.Nanny – Tarantella
W.Azaraszwili – Żarcik
wykonawcy: Justyna STRIPLING – kontrabas, Ewa IWANOWICZ – akompaniament
 
 
G.F.Haendel – Adagio i Allegro na 2 kontrabasy
wykonawcy: Justyna STRIPLING i Tadeusz KORPAL
 

Pobierz repertuar koncertu (doc)  tutaj

***

BILETY

 

Bilety w cenie 12,00 PLN (normalny), 7,00 PLN (ulgowy) - do nabycia w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku od poniedziałku 22 września 2014.

 


 

Organizatorzy:

 

                         

Muzeum Zamkowe w Malborku          Stowarzyszenie Miłośników MuzykiProjekt "Zamkowe Kameralia" współfinansowany przez:

                 

 

Sponsorzy:

   

 • FORTE ACOUSTIC Sebastian Branecki


 

 

Partnerzy:


 
Patroni medialni:

 

     

          


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.