PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / ZAMKOWE KAMERALIA

ZAMKOWE KAMERALIA to cykl koncertów powstały z inicjatywy Muzeum Zamkowego w Malborku i Stowarzyszenia Malborskie Centrum Kwadrat. Od marca do grudnia 2012 roku, raz w miesiącu w Sali Siedmiofilarowej lub na Dziedzińcu Zamku Średniego, odbywać się będą spotkania z muzyką klasyczną
i jazzową.

 

 

 


 

29 października 2012, godz. 18:00 - "Chór Kameralny 441 Hz"

Miejsce koncertu: Sala Kapitulna, Zamek Wysoki

 

Chór kameralny 441 Hz

fot. archiwum zespołu


Chór Kameralny 441 Hz narodził się w 2006 roku z inicjatywy studentów, którzy pasjonują się muzyką chóralną. Specjalizując się w repertuarze współczesnym Chór uczestniczył w prawykonaniach utworów studentów Wydziału Teorii i Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku, oraz koncertach dyplomowych studentów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.
 

 chór kameralny 441 Hz 

fot. archiwum zespołu


Nagranie, które zostało zrealizowane podczas koncertu dyplomowego studenta Kompozycji – Krzysztofa Zimmermanna, zostało wydane na płycie CD z okazji 60 - lecia Akademii Muzycznej w Gdańsku. W maju 2007 roku Chór Kameralny 441 Hz zdobył Złoty Medal i II Nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat” w Sopocie w kategorii Muzyka sakralna a cappella.

 

chór kameralny 441 Hz

fot. archiwum zespołu

 

W październiku 2009 roku otrzymał I Nagrodę na XXI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Stanisława Ormińskiego w Rumi w kategorii „A” (chóry o wysokim poziomie artystycznym). W styczniu 2010 roku brał udział w II Festiwalu Chórów Akademickich „Akademickie Kolędowanie” w Bydgoszczy.
W listopadzie 2010 roku na zaproszenie władz gminy Cerro Tanaro we Włoszech chór obył tygodniową podróż do Piemontu. Trzy koncerty zoorganizowane podczas pobytu zostały bardzo ciepło przyjęte,a gościnność Włoskich gospodarzy była dla chórzystów miłym zaskoczeniem. W czerwcu 2001 roku dwa koncerty pod wspólną nazwą "Serioso - Giocoso" umożliwiły zaprezentowanie współczesnych kompozycji chóralnych w nietypowej formule.


Serdecznie zapraszamy!

 


Bilety w cenie 10,00 PLN do nabycia od 20 sierpnia 2012 roku w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku, Redakcji Gazety Malborskiej oraz w dniu koncertu przed wejściem do zamku.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz emeryci i renciści powyżej 50. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji upoważnieni są do 50% zniżki.
Dzieci do lat 7 mają wstęp bezpłatny.


 Fotorelacje  z koncertów:

 

- Z musicalem przez świat, Hanna Woźniak i Krystian Krewniak obejrzyj fotorelacjęobejrzyj film;

Piotr Skowroński 

- Maciej Fortuna TRIO

- Marta Osowska-Utrysko

- Julia Łopuszyńska, Stanisław Łopuszyński

- Anna Nowicka 

- Paulina Kucharczyk, Magdalena Kupińska, Adam Lemańczyk

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.