PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / ZAMKOWE KAMERALIA GRUDZIEŃ 2016


Grudniowy koncert w świątecznej oprawie


15 grudnia (czwartek) o godz. 18 w zamkowym Karwanie odbędzie się ostatni już w tym roku koncert w ramach cyklu Zamkowe Kameralia. Tym razem przed malborską publicznością wystąpią tenor liryczny Remigiusz Kuźmiński, któremu towarzyszyć będzie znakomita pianistka Adriana Wdziękońska.

„Kraina muzyki z klasą w przedświątecznym klimacie...” to motto grudniowego koncertu, które zapowiada, że słuchacze odbędą muzyczną podróż do krainy muzyki z dobrym przesłaniem. W wykonaniu bydgoskich artystów usłyszymy zróżnicowany stylistycznie program, począwszy od utworów autorstwa Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena, Jacka Cygana, Andrzeja Zauchy, musicalu „Metro”, aż po najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, które wprowadzą w klimat zbliżającego się Bożego Narodzenia.
Koncert w Malborku odbędzie się 15 grudnia (czwartek) o godz. 18 w sali Ośrodka Konferencyjnego Karwan, ul. Starościńska 1. Dla malborskiej publiczności wystąpią uznany wokalista, tenor liryczny Remigiusz Kuźmiński i akompaniująca na fortepianie znakomita pianistka Adriana Wdziękońska.
Bilety w cenie 12 zł i ulgowe 7 zł (dla uczniów, emerytów i rencistów) można kupić w kasach Muzeum Zamkowego. Dzieci do lat 7 wchodzą za darmo.


O artystach
Remigiusz Kuźmiński jest absolwentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na kierunku wokalistyka i dyrygentura oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Inowrocławiu na kierunku wokalistyka. Obronił pracę magisterską i recitale dyplomowe uzyskując wyższe wykształcenie muzyczne z tytułem magistra sztuki, dyplomowanego wokalisty i dyrygenta oraz pełne kwalifikacje pedagogiczne. W czasie studiów kształcił technikę wokalną i dyrygencką w zakresie jazzu, muzyki estradowej i muzyki klasycznej, natomiast w średniej szkole muzycznej doskonalił wokal tylko w zakresie klasyki. Studiował i uczył się w klasie śpiewu dr Joanny Żółkoś-Zagdańskiej, prof. Krzysztofa Szydzisza, prof. Janusza Ratajczaka i prof. Małgorzaty Ratajczak, natomiast dyrygowanie studiował w klasie prof. Moniki Wilkiewicz, prof. Radosława Wilkiewicza i prof. Andrzeja Zubka.
Artysta urodził się 1 maja 1981 r. w Szubinie na Pałukach, a wychowywał w Zalesiu Barcińskim. Pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. Jego pradziadek był dyrygentem oraz założycielem orkiestry dętej, siostra i wielu innych krewnych śpiewało w chórach, natomiast ojciec jest doświadczonym instrumentalistą. Remigiusz Kuźmiński zadebiutował na scenie w wieku sześciu lat i od tamtej pory muzyka stała się jego pasją, powołaniem oraz sposobem na życie. Jako nastolatek bardzo dużo występował i osiągał sukcesy na festiwalach. Od momentu rozpoczęcia edukacji muzycznej jego praca estradowa przybrała zawodowy format. Muzyk koncertuje zarówno na scenach krajowych, jak i zagranicznych. Współpracuje również z wieloma uznanymi osobistościami. Wykonuje muzykę niszową, prezentując wysokiej klasy kompozycje z elementami popu, jazzu, swingu, funky, soulu i r&b. Można go również usłyszeć w partiach musicalowych, gospelowych, popoperowych i liryczno - poetyckich.

Adriana Wdziękońska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w której ukończyła z wyróżnieniem dwa kierunki, uzyskując wyższe wykształcenie muzyczne z tytułem magistra sztuki, dyplomowanej pianistki i dyrygenta oraz nauczyciela muzyki. Jest także absolwentką bydgoskiego Liceum Muzycznego w klasie fortepianu. Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne. Ukończyła wiele kursów i seminariów związanych ze znanymi na świecie metodykami nauczania muzyki, kursy pedagogiki zabawy oraz teorii uczenia się. Interesuje się psychologią muzyki oraz psychologią rozwojową. Prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem audycje muzyczne dla dzieci. Poprowadziła także dwadzieścia pierwszych „Poranków Muzycznych" realizowanych przez macierzystą uczelnię - Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Ponadto w latach 1992-2010 współpracowała z Filharmonią Pomorską i Filharmonią Olsztyńską. Jest autorem wielu scenariuszy i programów zajęć muzycznych dla dzieci powstałych na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Poza czynną działalnością estradową, pracuje jako nauczyciel w szkolnictwie muzycznym.

O projekcie
Zamkowe Kameralia to cykl koncertów, które odbywają się w salach malborskiej warowni. Projekt jest realizowany od 2011 r. Jego pomysłodawcą jest stowarzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat. Od początku partnerem jest Muzeum Zamkowe.
W 2016 r. Zamkowe Kameralia są przedsięwzięciem przygotowywanym wspólnie przez Malborskie Stowarzyszenie OŚ, Muzeum Zamkowe oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku.
Projekt jest dofinansowany przez Miasto Malbork i Starostwo Powiatowe w Malborku.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.