PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - IV Festiwal Kultury Białoruskiej na Pomorzu - 7 kwietnia

 

 

Data:       7 kwietnia 2016, godz. 18:00
Miejsce: Przyziemie KARWANU, Ośrodek Konferencyjny Karwan
Bilety:     12,00 PLN (normalny), 7,00 PLN (ulgowy)
                 do nabycia w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku,
                 od 24 marca 2016

 

Zapraszamy na wiosenne Zamkowe Kameralia 7 kwietnia 2016 roku, godz. 18:00.

W ramach IV Festiwalu Kultury Białoruskiej wystąpi Symfoniczna Orkiestra Estradowa pod batutą Anatolij Kudzin.

Dodatkową atrakcją będzie występ malborskiego chóru Lutnia z Malborka.

  

Anatolij Kudzin - dyrygent oraz dyrektor artystyczny Symfonicznej Orkiestry Estradowej Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku. W 1986 roku z wyróżnieniem ukończył Białoruską Państwową Akademię Muzyczną na wydziale dyrygentury orkiestrowej, a od 1987 roku pracuje na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki w Mińsku. W tym okresie poświęca się działalności dydaktycznej i naukowej, kształcąc przyszłych dyrygentów i wykonawców estradowych, a także zdobywając stopień docenta sztuk pięknych. W ciągu 30 lat pracy akademickiej Anatolij Kudzin był niejednokrotnie odznaczany przez władze uczelniane i państwowe. Jest członkiem Białoruskiego Kongresu Orkiestr Dętych, członkiem Stowarzyszenia Działaczy Muzycznych, laureatem V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dętej (WASBE/UNESCO), laureatem ІІІ nagrody na Ogólnokrajowym Konkursie Orkiestr Dętych "Białoruskie Fanfary", a także kilkakrotnie był odznaczany przez Ministerstwo Kultury za wkład w szerzenie muzycznej tradycji ziemi białoruskiej. Od roku 2000 Anatol Kudzin uczestniczy w założeniu symfonicznej orkiestry estradowej przy Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki w Mińsku, która pod jego batutą osiągnęła niebywałe sukcesy!

Symfoniczna Orkiestra Estradowa składa się z najzdolniejszych studentów wydziału estradowego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku. Już po kilku latach pracy orkiestra zdobyła I miejsce na konkursie stołecznych orkiestr studenckich. Skład repertuaru orkiestry ciągle się poszerza. Wchodzą w niego nie tylko najpopularniejsze przeboje światowych kompozytorów muzyki estradowej, ale i oryginalne opracowania ludowych białoruskich pieśni. W ostatnich sześciu latach zespół z wielkim sukcesem występował w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Polsce, niejednokrotnie brał udział w popularnych rosyjskich musicalach i nagrywał kawałki muzyczne do produkcji filmowych.  W ciągu 15 lat istnienia orkiestra wykonała ponad 350 koncertów (w tym dwa fenomenalne   koncerty w Filharmonii Bałtyckiej w 2013 i 2014 roku). Do udziału w Festiwalu Kultury Białoruskiej Symfoniczna Orkiestra Estradowa została zaproszona po raz pierwszy.

 

REPERTUAR  Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu 2016

 

1)            George Duke-Overture (1,5 min.)

2)            „Molitva” na baryton i orkiestrę (3,24 min.)

3)            „Hodzić Pawa pa wulicy” wokalno-instrumentalne opracowanie białoruskiej pieśni ludowej (2,53 min).

4)            Orkiestrowa Suita na tematy popularnych pieśni z repertuaru zespołu „Pieśniary” (6 min.) 

5)            „Jabłonka” na baryton i orkiestrę symfoniczną  (3.50 min.)

6)            „Na granoj niadzieli” wokalno-instrumentalne opracowanie białoruskiej pieśni ludowej (3.30 min.)

7)            „Słuckija tkaczychy” wokalno-instrumentalne opracowanie białoruskiej pieśni ludowej (3,42 min.).

8)            Instrumetalny numer jazzowy “Talk Is Cheep”  Kris Berg (5 min.)

9)            „Białorus`” na sopran i orkiestrę symfoniczną  (3 min.).

10)         Recytacja jednego z najpopularniejszych białoruskiech wierszy „Mój rodny kut”

11)         „Moja Biała Ruś” na sopran i orkiestrę symfoniczną (4 min.)

12)         Recytacja fragmentu kronik z dziejów polsko-białoruskich (okolo 3 min.)

13)         „Lodka biełaja” na tenor i orkiestrę symfoniczną (4,40 min.)

14)         Solowy numer „Lawonicha” na akordeon solo (do 3 min.)

15)         „Kupalinka” na głos solowy i orkiestrę estrdową.

16)         „Viva per lei” na duet (soprano, tenor) i orkiestrę symfoniczną.

17)         „Pa nad biełym puchom” na sopran i orkiestrę estradową (3 min.)

18)         Współczesna aranżacja „Rock You Like a Hurricane” z repertuaru zespołu Scorpions w opracowaniu na orkiestrę estradową (4.30 min.).

 

 

Linki:

https://www.facebook.com/fkb.pomorze/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_5mBubnDk7Q

 


Organizatorzy:

 

                         

Muzeum Zamkowe w Malborku          Stowarzyszenie Miłośników Muzyki


 

Partnerzy:

 


 

Patroni medialni:

     

          

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.