PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - Krzysztof Ścierański

zamkowe kamerali gitara basowa

 

Kocham gitary to tytuł kolejnego koncertu z cyklu Zamkowe Kameralia, który odbędzie się 12 września 2013r. (czwartek), o godz. 18.00 w Przyziemiu Karwanu.
W pierwszym, jesiennym koncercie usłyszymy recital trio jazzowego z Krzysztofem Ścierańskim na czele – według rankingu miesięcznika Jazz Forum od dwudziestu lat najlepszym polskim basistą. Przygotujmy się zatem na dawkę niesamowitej enegii, ciepła i wrażliwości, właściwie poezji basowej.  
 
 
Ścierański  i jego muzyka urzekają osobowością i szczerością. On nie gra – on swoje utwory maluje, wykorzystując do tego całą dostępną mu paletę dźwięków. Dzięki temu jego koncerty są subtelne i klimatyczne, pełne różnorakich doznań. Wrażliwość muzyka w połączeniu z jego mistrzowskim warsztatem powoduje każdorazowo zachwyt publiki zgromadzonej na koncertach.
 
W twórczości Ścierańskiego oczywiście jest i jazz ale nie tylko. Artysta częstuje widza kompilacją muzyki funk z rytmami Południowej Afryki, salsy czy rytm’n\'blues’a. Zaskakujące jest to, że nie zmieniając pierwotnej formy utworów czyni je niepowtarzalnymi, dostosowując kompozycje do miejsca i przestrzeni w jakiej koncertuje. Wszystko to sprawia, że jego koncerty mają niepowtarzalny charakter, na który niewątpliwie składają się nie tylko dźwięki ale i odbiorcy, którzy w twórczości muzyka przeradzają się w swoisty muzyczny środek wyrazu.
 
 
Bilety na koncert Kocham gitary do nabycia w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku w cenie 12 zł (normalny) i 7 zł (ulgowy).
 
Serdecznie zapraszamy na koncert.

Warto posłuchać:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1mYtREMjeGc#t=20
 
http://www.youtube.com/watch?v=f8hFR8fppEk
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1mYtREMjeGc#t=135
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.