PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - występ orkiestry bałałajkowej z Mińska i chóru Lutnia

Zamkowe Kameralia - występ orkiestry bałałajkowej z Mińska i chóru LutniaZamkowe Kameralia - występ orkiestry bałałajkowej z Mińska i chóru LutniaZamkowe Kameralia - występ orkiestry bałałajkowej z Mińska i chóru LutniaZamkowe Kameralia - występ orkiestry bałałajkowej z Mińska i chóru LutniaZamkowe Kameralia - występ orkiestry bałałajkowej z Mińska i chóru LutniaZamkowe Kameralia - występ orkiestry bałałajkowej z Mińska i chóru LutniaZamkowe Kameralia - występ orkiestry bałałajkowej z Mińska i chóru LutniaZamkowe Kameralia - występ orkiestry bałałajkowej z Mińska i chóru LutniaZamkowe Kameralia - występ orkiestry bałałajkowej z Mińska i chóru Lutnia

Wieczór 14 maja 2015 r. w Sali Siedmiofilarowej Muzeum Zamkowego w Malborku, obfitował w niezapomniane muzyczne emocje. Tłumnie zebrana malborska publiczność, miała okazję zapoznać się z kulturą białoruską. Tego wieczoru wystąpiła bowiem Orkiestra Bałałajkowa Uniwersytetu Kultury i Sztuki z Mińska na Białorusi, pod batutą Sergiusza Owodok. Zespół gościł w Polsce w ramach III Festiwalu Kultury Bałoruskiej na Pomorzu. Artyści z mistrzowską precyzją władali rosyjskimi instrumentami tradycyjnymi. Można śmiało stwierdzić, że orkiestra bałałajkowa to ewenement, niespotykany już w Polsce. Trzystrunowe domry zastępujące skrzypce, bałałajki "prima" altówki, a te większe, nawet półtorametrowe, grające partie kontrabasów. Bajany (odmiana akordeonu pochodzenia rosyjskiego) zastępujące instrumenty dęte, cymbały, dudy. Muzycy w pełni zaprezentowali bogactwo brzmieniowe ludowych instrumentów. Publiczność, która całkowicie wypełniła salę koncertową, z jednakowym zaciekawieniem słuchała wykonywanej muzyki, jak i przyglądała się nietypowym instrumentom. 
Podczas koncertu nie zabrakło przepięknych utworów rosyjskich: m.in.:Fantazja muzyczna na temat "Kalina krasnaja’’, czy wariacje koncertowe na temat rosyjskiej piosenki ludowej "Kalinka malinka’’. Niezapomniane wrażenie tego wieczoru pozostawił po sobie utwór Carla Orffa "O Fortuna’’ z kantaty "Carmina Burana", wykonany przez orkiestrę oraz chór Lutnia, specjalnie na tę okoliczność przygotowany przez dyrygentkę Bożenę Belcarz. Chór zaprezentował się również a’cappella w dramatycznym utworze kompozytora Igora Jankowskiego do poezji Edwarda Stachury pt. "Confiteor".
Zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Zamkowe Kameralia. 
Organizatorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku i Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.