PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Zbroja współczesna - wystawa pokonkursowa

 

Miejsce  wystawy:                    Ośrodek Konferencyjny KARWAN
Wystawa pokonkursowa:         31 maja - 25 września 2013
Wstęp wolny!

 

Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Związek Polskich Artystów Plastyków serdecznie zapraszają: 31 maja 2013 roku o godz. 17:00 do Ośrodka Konferencyjnego KARWAN na otwarcie wystawy pokonkursowej "ZBROJA WSPÓŁCZESNA" . Wstęp na wernisaż oraz wystawę jest wolny!

Pobierz zaproszenie na otwarcie wystawy (kliknij tutaj)

 

Zbroja współczesnaWystawa jest prezentacją prac wyłonionych w ogólnopolskim konkursie dla studentów wyższych szkół artystycznych na realizację obiektu rzeźbiarskiego pod hasłem: „ZBROJA WSPÓŁCZESNA”, realizowanego wspólnie przez Związek Polskich Artystów Plastyków i Muzeum Zamkowe w Malborku.

Temat konkursu miał za zadanie zainspirować do połączenia dawnych form ze współczesnymi odniesieniami, których efekty miałyby szanse atrakcyjnie zaistnieć w surowej i tajemniczej przestrzeni malborskiego zamku. Inspirację stanowić miały tu nie tyle średniowieczne formy pancerzy, co sama refleksja nad funkcjonowaniem współczesnych odpowiedników zbroi w kulturze współczesnej, jej odmiennych celów i wyzwań. Laureaci, których prace prezentowane są na wystawie podjęli temat w taki sposób, by korespondował on ze zjawiskami społecznymi kształtującymi nasz globalny świat. To realizacje nie tylko ciekawe pod względem formalnym, ale i nasycone refleksją o podłożu socjologicznym, psychologicznym i filozoficznym, będące wyrazem komentarza na temat rzeczywistości, w jakiej żyjemy.

Zbroja współczesna

 Zbroja - symbol siły, oznaka władzy i niedostępności.
 

Co skrywa?

         Przed czym współcześnie ma chronić?

                             Jest narzędziem walki i wpływu a może rodzajem maski?

Powstałe obiekty pokazują, że osłona tylko ciała jest ochroną chwilową i współcześnie coraz mniej potrzebną. To umysł i  wnętrze należy chronić. Nasza współczesna zbroja staje się coraz częściej czymś niematerialnym, ale może być też niczym współczesny garnitur szyty na miarę, zwiększający możliwości i służący do anonimowego wtopienia się w tłum czy odgrywania społecznych ról. Tropy, którymi poszli wyłonieni w konkursie młodzi twórcy zainspirują do refleksji także odbiorców.
 

Oto laureaci konkursu "Zbroja współczesna" -  autorzy prac:

Arkadiusz Szostak
Beata Poździk
Jacek Dudek
Jakub Niewdana
Jakub Tomczak
James Sierżęga
Krzesimir Wiater
Maciej Mędrala
Maciej Musiał
Magdalena Cisło
Marcin Smosna
Marek Adamecki
Marianna Lisiecka
Mateusz Kukla
Monika Styrczula
Patrycja Tryjefaczka
Radosława Daleki
Szymon Stala

 

Pobierz katalog wystawy (kliknij tutaj)

 

 * * * * *

W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania Dyrekcji Muzeum Zamkowego w Malborku za aprobatę dla idei „Zbroi współczesnej” i organizację wystawy. Dyrekcji firmy Złomex S.A, w szczególności Pani Jolancie Bożek, za pomoc w zrealizowaniu projektu i logistykę.

Podziękowania kieruję także do Dziekana Wydziału Rzeźby prof. Józefa Murzyna oraz wszystkich Profesorów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy wzięli udział w komisji konkursowej.

Szczególnie chciałbym podziękować Autorom prac za twórcze rozwinięcie pomysłu oraz odwagę i determinację w realizacji obiektów. Wierzę, że wzbogacą one wrażliwość licznych zwiedzających.

 

autor  tekstu: Jacek Kucaba
Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków

 


Patronat:

 

          

  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.