PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieStraty wojenneEdukacja muzealna onlineWystawa Wieliczka

Wydawnictwo / Wydawnictwo

 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku prowadzi działalność wydawniczą nieprzerwanie od 1962 r. i jest jednym z najaktywniejszych wydawnictw muzealnych w Polsce. Działania te Muzeum realizuje poprzez obsługę procesu edytorskiego katalogów zbiorów i wystawa czasowych, monografii naukowych oraz publikacji popularni-naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością wystawienniczą, badawczą i dydaktyczną prowadzoną przez pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku oraz publikacji informacyjno-promocyjnych. W dorobku wydawniczym Muzeum znajdują się także publikacje pracowników naukowych i muzealników z całej Europy.  Od 2004 Muzeum wydaje swój periodyk, który od 2018 r. jest rocznikiem.


Nadzór merytoryczny nad działalnością wydawniczą sprawuje Dyrektor Muzeum, pełniąc jednocześnie funkcję Redaktora Naczelnego. Organem doradczym w sprawach wydawniczych jest Kolegium Wydawnicze Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

 

NS