PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wystawy i wnętrza / Taras zachodni – Młyn

 

Taras zachodni pełnił również funkcje rekreacyjne i komunikacyjne. Ceramiczny chodnik wznosi się lekko pod górę – po prawej stronie wznosi się masywna elewacja skrzydła zachodniego, członowana wysokimi blendami, po lewej zaś mur obronny z licznymi wnękami i gankiem dla straży krytym dwuspadowym daszkiem. Mniej więcej w środku długości tarasu znajduje się wejście do młyna.

 

Przy końcu tarasu warto zwrócić uwagę na wspaniałe okazy bluszczu, które od wielu już lat żyją we wspaniałej symbiozie z ceglanym murem pokrzyżackiej warowni. Oplatają one również zabytkowe elementy kamieniarki, m.in. owalną supraportę z XVIII-wiecznego przejazdu przez południowe skrzydło Zamku Wysokiego, obecnie nie istniejącego.

 

Wnętrze młyna
Wnętrze młyna

 

Młyn był w średniowieczu ważnym elementem samowystarczalności zamku. Gwarantował nieprzerwaną produkcję mąki nawet przez długi okres oblężenia. Dawny młyn krzyżacki znajdował się prawdopodobnie po zachodniej stronie Zamku Wysokiego, między murem oporowym tarasu, a równoległym doń murem wzniesionym wzdłuż Kanału Młynówki. W tym domniemanym miejscu zrekonstruowano w 1902 r. budynek, który wyposażono w urządzenia młyńskie (kierat, mlewnik, zmechanizowaną stępę do obłuskiwania i kruszenia ziarna na kaszę oraz wialnię do czyszczenia zboża), przeniesione z pobliskiej wsi Kościeleczki na Żuławach i umieszczone w zamkowym młynie w 1912 r. Urządzenia te uzupełniono żarnami sprowadzonymi z Pucka w 1915 r.

 

Obecna ekspozycja stara się przybliżyć wygląd i nastrój dziewiętnastowiecznej kaszarni żuławskiej.Mlewik
Mlewnik

 

Uwaga pasjonaci:

Utworzyliśmy specjalny  Oficjalny serwis informacyjny o Młynie na Zamku Wysokim (kliknij tutaj) - można tu znaleźć ciekawoski nt. jego funkcjonowania, budowy i konserwacji, a także odpowiedzi na niekonwencjonale pytania: "Kto wynalazł pułapkę na myszy?", "Jak to działa?" oraz bogatą galerię. Zapraszamy do surfowania!

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.