PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Zbiory / Gabinet Rycin

Początki Gabinetu Rycin sięgają lat sześćdzie­siątych ubiegłego stulecia, czasów kiedy krystalizowała się struktura nowo powołanego do życia Muzeum Zamkowego. W zasobie liczącego dziś ponad tysiąc obiektów zbioru znajdują się ryciny, rysunki i płyty graficzne, powstałe na przestrzeni pięciu stuleci, od XVI do XX wieku.

 

Najważniejszą grupę ponad stu kompozycji, wykonanych w różnych technikach graficznych i rysunkowych, tworzy zespół historycznych widoków zamku malborskiego. W obrębie tej grupy na szczególne wyróżnienie zasługuje zespół dziewiętnastu płyt graficznych, pierwowzorów do albumu akwatint Schloss Marienburg in Preussen... z przełomu XVIII/XIX wieku, wydanych w Berlinie przez Friedricha Ficka. Warto również wymienić prace gdańskiego Johanna Carla Schultza z 2 poł. XIX stulecia, wielkoformatowe akwaforty Hugona Ulbricha z początku ubiegłego wieku, a także powojenne dzieła Stanisława Żukowskiego oraz Stanisława Kajzera.
 
W zbiorach Gabinetu Rycin znajduje się zespół portretów królewskich, a także plany i widoki innych miejscowości polskich i obcych, sceny batalistyczne, w obrębie tej grupy ważne miejsce zajmują trzy graficzne przedstawienia bitwy pod Grunwaldem według Januarego Suchodolskiego, Jana Matejki i Juliusza Kossaka.
 

  
Warto przeczytać:

 

  • Wilhelm Salewski, Schloß Marienburg in Preußen. Das Ansichtenwerk von Friedrich Gilly und Friedrich Frick. In Lieferungen erschienenen von 1799 bis 1803, Düsseldorf 1965.
  • Antoni Romuald Chodyński, Zamek malborski w obrazach i kartografii, Warszawa 1988.
  • Zamek Malborski w twórczości artystów minionych stuleci. Grafika, malarstwo, rysunek z polskich zbiorów muzealnych, XVI-XX w., red. Michał WOŹNIAK, katalog wystawy czasowej, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2003.
  • Portret artysty na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany. Katalog wystawy czasowej, Muzeum Zamkowe w Malborku, 7 sierpnia–11 października 2009, red. Justyna Lijka, Malbork 2009.
  • Monachijczyk w Malborku. Karty z podróży wedutysty Domenica Quaglio do Prus w 1832 roku, katalog wystawy czasowej, 19.06–6.09. 2015, Muzeum Zamkowe w Malborku, red. Justyna Lijka, Malbork 2015.
  • Przywracanie historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej. Katalog wystawy czasowej, Muzeum Zamkowe w Malborku, red. Aleksandra Siuciak, Malbork 2015.

 

 

NS