PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieStraty wojenneWystawa Malbork między sacrum a polityką

Zbiory / Kolekcja Kafli

Muzealna kolekcja zabytkowych pieców i kafli założona została w 1990 roku. Jej trzon stanowią kafle i ich drobne fragmenty, pochodzące z badań archeologiczno-architektonicznych oraz prac ratowniczych prowadzonych na terenach i we wnętrzach zamkowych. Duży procent to także eksponaty z dawnych, poniemieckich zbiorów, wzbogacone kaflami z rozebranych pieców, które niegdyś ogrzewały wnętrza zamku. W 1993 roku do zbiorów malborskich trafiły kafle i fragmenty zabytkowych pieców z terenu Dolnego Śląska, Pomorza i Warmii, które zostały przekazane przez MKiS z likwidowanej składnicy konserwatorsko-muzealnej w Kozłówce.

 

W obecnej kolekcji muzealnej oprócz pojedynczych kafli znajdują się piece kaflowe zakupione w gdańskich antykwariatach lub od osób prywatnych. Posiadamy m.in. dwa piece pochodzące zXVIII z kafli typu gdańskiego, stojący w jednej z sal w skrzydle północnym Zamku Średniego piec o cechach klasycystycznych, a także dwa piece z Królewskiego Warsztatu Terakoty i Majoliki w Kadynach, który był własnością Wilhelma II, cesarza Niemiec – są to kopie rokokowych pieców elbląskich, wykonane w latach 1923-1924.

 

Zupełnie odrębny i wyjątkowy w kolekcji jest zespół miniatur zabytkowych pieców wykonanych przez Alinę Sawicką i Annę Marię Strzelczyk. Miniatury zostały wykonane w skali 1:10, w technice majoliki.

 
Warto przeczytać:

► B. Pospieszna, Kafle z Centralnej Składnicy Muzealnej w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, (katalog wystawy), Malbork 2005.

► B. Pospieszna, Kafle i piece kaflowe w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, (katalog zbiorów), Malbork 2013.

► B. Pospieszna, Produkcja kafli w malborskich garncarniach w XVII- XVIII wieku, [w:] W służbie zabytków, red. J. Hochleitner, K. Polejowski, Malbork 2017, s. 201-216.

 

 

NS