PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Malbork między sacrum a politykąRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Zbiory / Kolekcja Mebli

 

   

        

Liczne komnaty i sale malborskiej warowni, odkąd stała się ona zabytkiem architektury średniowiecznej, starano się wypełnić meblami. To właśnie chęć ukazania wyglądu dawnych wnętrz, podkreślenia ich odmiennych funkcji poprzez umieszczenie w nich różnorodnych sprzętów, w tym głównie mebli była główną siłą, tworzącą tę kolekcję. W skład tego zbioru, formowanego od końca XIX w., wchodzą meble gotyckie, nowożytne oraz muzealne kopie mebli gotyckich.

 

Do najstarszych zabytków meblarstwa należą relikty pierwotnego wyposażenia kaplicy zamkowej – XIV-wieczne policzki ław – jedyne zachowane ruchome zabytki z okresu obecności na zamku rycerzy Zakonu Niemieckiego. Oprócz nich na ekspozycjach prezentowane są jeszcze tylko dwa przykłady XV-wiecznego meblarstwa: skrzynia eksponowana w kancelarii na Zamku Średnim oraz szafa na szaty liturgiczne wystawiona w Komnatkach Dostojników na Zamku Wysokim.
 
 
 

   
 
 
Grupa mebli nowożytnych stanowi zasadniczą część kolekcji. Znajdują się tu przede wszystkim meble z okresu renesansu, baroku i biedermeieru oraz dziewiętnastowieczne sprzęty wykonane w stylach historycznych.
 
 
W kolekcji znajduje się również osobna grupa mebli będących wiernymi kopiami autentycznych zabytków z obszaru Niemiec, wykonanych na zlecenie konserwatora zamku Conrada Steinbrechta, dla wypełnienia wnętrz zamkowych meblami, nieodbiegającymi swą formą i metryką od przywracanych do świetności architektonicznych partii zamku.

 

 
      

 

NS