PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Malbork między sacrum a polityką

Zbiory / Kolekcja Szkła Artystycznego

W 1968 roku, idąc za potrzebami chwili, a także z powodu braku własnych zabytków zniszczonych lub zagrabionych podczas wojny i tuż po wojnie, Muzeum Zamkowe w Malborku rozpoczęło od eksponowania i gromadzenia sztuki współczesnej. 16 maja 1970 roku odbył się wernisaż 169 szkieł artystycznych z prywatnych zbiorów Zbigniewa Horbowego, artysty plastyka, projektanta w Hucie Szkła Gospodarczego w Szczytnej Śląskiej. W lipcu tegoż roku zakupiono od artysty 147 sztuk szkieł artystycznych i użytkowych, które stanowiły zaczątek nowej kolekcji muzealnej. Kolejne zakupy szkieł znanych, wrocławskich artystów, w większości, z tzw. szkoły profesora Stanisława Dawskiego, poczyniono ponownie dopiero w 1975 roku. Kolekcja wzbogaciła się o realizacje plastyczne Ingeborgi Glądała-Kizińskiej, Michała Diamenta, Ludwika Kiczury i Władysława Czyszczonia i Jerzego Słuczana-Orkusza, a także spoza środowiska wrocławskiego -Jerzego Maraja. Ze względu na niezwykłą oryginalność kształtów szkieł Ludwika Kiczury, w następnym roku kolekcja wzbogaciła się o dziewięć szkieł autorstwa tego niezwykle uzdolnionego artysty, który był wcześniej stażystą w hucie „Venini” w Murano.

 

Obecnie kolekcja liczy 237 pozycji inwentarzowych, co stanowi 265 sztuk okazów szkła artystycznego i użytkowego z lat 60. i 70. XX wieku. W tym 210 szkieł Zbigniewa Horbowego, 19 –Ludwika Kiczury, 12 Ingeborgi Glądała-Kizińskiej i pojedyncze szkła pozostałych artystów.

 
  

 

NS