PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a politykąRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Zbiory / Płyty i Pomniki Nagrobne

 

Płyta nagrobna Wolfa von der Oelsnitz, wójta Działdowa i Rybaków, zmarłego 8 września 1593 r.  


Płyta nagrobna Wolfa von der Oelsnitz,
wójta Działdowa i Rybaków, zmarłego
8 września 1593 r.,
Fot. B. i L. Okońscy

 

W Muzeum Zamkowym w Malborku znajduje się zbiór 32 płyt i pomników nagrobnych z różnych okresów historycznych. Są to średnio­wieczne płyty i kamienie nagrobne z czasów krzyżac­kich, nowo­żytne płyty nagrobne z XVI–XVIII w. z terenu Prus i Gdańska, mennonickie stele i epitafia z XVIII–XIX w. z terenu Żuław.

 
Zespół średniowiecznych zabytków sepulkralnych składa się z dwóch grup. Do pierwszej należą łączące się bezpośrednio z zamkiem malborskim cztery płyty nagrobne z XIV i XV w. (trzy z nich to płyty nagrobne wielkich mistrzów: Dietricha von Altenburga, Heinricha Dusemera i Heinricha von Plauena). Druga grupa to sześć prawdopodobnie XIV-wiecznych kamieni nagrobnych odnalezionych na terenie dawnego cmentarza konwentualnego na zamku gdańskim.
 
 
Nowożytne płyty nagrobne znalazły się w Malborku głównie w czasie restauracji zamku prowadzonej przez Conrada Steinbrechta na przełomie XIX i XX w. 
 
 
Stele i epitafia mennonickie, pochodzące z XVIII i XIX w., znalazły się na zamku prawdopodobnie w latach powojennych. Nie ma pewności, czy pochodzą z jednego cmentarza mennonitów, na przykład w Malborku, Stogach czy z innych żuławskich miejscowości.
 
Płyty nagrobne wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim
Płyty nagrobne wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim.
Na środku płyta Dietricha von Altenburg (po 1341 r.), po prawej stronie płyta Heinricha Dusemera
(po 1353 r.), po lewej Heinricha von Plauen (1430 r.).
Fot. B. i L.Okońscy
 
 
Warto przeczytać:
► Artur Dobry, Płyty i pomniki nagrobne w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku. Katalog, Malbork 2005

 

NS