PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"60-lecie Biennale

Zbiory / Pracownia Archeologiczna

 

Podstawą zbioru w zdecydowanej większości są artefakty pozyskane w trakcie ponad czterdziestoletniej działalności Działu Archeologii w kilkudziesięciu ekspedycjach archeologicznych, obejmujących pracami wykopaliskowymi stanowiska na obszarze dawnej Pomezanii, Pogezanii i Warmii.
 
Obecnie zbiory liczą około 11 000 obiektów takich, jak elementy ceramiki naczyniowej i budowlanej, przedmioty wykonane z żelaza, brązu, srebra, bursztynu, szkła, kości, rogu, kamienia, krzemienia.


"WIELOKULTUROWE CMENTARZYSKO W NOWYM TARGU", stan. 6, gm. Stary Targ (pdf) -
opracowanie monograficzne cmentarzyska; pod. red. Ewy Fudzińskiej i Piotra Fudzińskiego

Rycina 2a do ww. opracowania - pobierz tutaj (pdf)
Rycina 2b do ww. opracowania - pobierz tutaj (pdf)
Rycina 2c do ww. opracowania - pobierz tutaj (pdf)

 

 

NS